11 Daarna geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: