26 Zij zullen u ook uw klederen uittrekken, en uw sieraadtuig wegnemen.