31 In den weg uwer zuster hebt gij gewandeld, daarom zal Ik haar beker in uw hand geven.