23 En Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen.