2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen het gebergte Seir, en profeteer tegen hetzelve,