11 Voorts mat hij de wijdte der deur van de poort, tien ellen; de lengte der poort, dertien ellen.