14 Ook maakte hij posten van zestig ellen, namelijk tot den post des voorhofs, rondom de poort henen.