38 Haar kameren nu en haar deuren waren bij de posten der poorten; aldaar wies men het brandoffer.