8 Ook mat hij het voorhuis der poort van binnen, een riet.