10 En tussen de kameren was een breedte van twintig ellen, rondom het huis, rondom henen.