15 En de Harel vier ellen; en van den Ariel voorts opwaarts, de vier hoornen.