26 Zeven dagen zullen zij het altaar verzoenen, en het reinigen, en zijn handen vullen.