16 Al het volk des lands zal in dit hefoffer zijn, voor den vorst in Israel.