19 En die de stad dienen, zullen haar dienen uit alle stammen Israels.