25 En aan de landpale van Simeon, van den oosterhoek tot de westerhoek toe, Issaschar een.