3 En aan de landpale van Aser, van den oosterhoek af tot den westerhoek toe, Nafthali een.