5 En aan de landpale van Manasse, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Efraim een.