9 Toen zeide Hij tot mij: Ga in, en zie de boze gruwelen, die zij hier doen.