18 En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij toe.