23 U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus,