Filippenzen 1:5 SVV

5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe;