Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 1:2 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
Link Options
More Options
[X]