Best Known Translations
Other Translations

Genesis 11:9 SVV

9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde.

Study tools for Genesis 11:9