Genesis 15:6 SVV

6 En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.