Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 2:3 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
3 En God heeft den zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.
Link Options
More Options
[X]