Best Known Translations
Other Translations

Genesis 2:3 SVV

3 En God heeft den zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Study tools for Genesis 2:3