Best Known Translations
Other Translations

Genesis 23:1 SVV

1 En het leven van Sara was honderd zeven en twintig jaren; dit waren de jaren des levens van Sara.

Study tools for Genesis 23:1