Best Known Translations
Other Translations

Genesis 25:11 SVV

11 En het geschiedde na Abrahams dood, dat God Izak, zijn zoon, zegende; en Izak woonde bij de put Lachai-Roi.

Study tools for Genesis 25:11