Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 27:46 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
46 En Rebekka zeide tot Izak: Ik heb verdriet aan mijn leven vanwege de dochteren Heths! Indien Jakob een vrouw neemt van de dochteren Heths, gelijk deze zijn, van de dochteren dezes lands, waartoe zal mij het leven zijn?
Link Options
More Options
[X]