Best Known Translations
Other Translations

Genesis 34:29 SVV

29 En al hun vermogen, en al hun kleine kinderen, en hun vrouwen, voerden zij gevankelijk weg, en plunderden denzelven, en al wat binnenshuis was.

Study tools for Genesis 34:29