Best Known Translations
Other Translations

Genesis 36:31 SVV

31 En dit zijn koningen, die geregeerd hebben in het land Edom, eer een koning regeerde over de kinderen Israels.

Study tools for Genesis 36:31