Genesis 36:9 SVV

9 Dit nu zijn de geboorten van Ezau, de vader der Edomieten, op het gebergte van Seir.