Genesis 5:31 SVV

31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.