Best Known Translations
Other Translations

Genesis 7:10 SVV

10 En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren.

Study tools for Genesis 7:10