Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 7:11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
11 In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.
Link Options
More Options
[X]