Best Known Translations
Other Translations

Genesis 9:29 SVV

29 Zo waren al de dagen van Noach negenhonderd en vijftig jaren; en hij stierf.

Study tools for Genesis 9:29