We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
29 Zo waren al de dagen van Noach negenhonderd en vijftig jaren; en hij stierf.