13 Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.