35 Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.