5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw,