21 En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel, en al de vaten van den dienst met het bloed.