Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Hosea 1:1 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Hosea, den zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israel.
Link Options
More Options
[X]