Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Hosea 10:15 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
15 Alzo heeft Beth-El ulieden gedaan, vanwege de boosheid uwer boosheid; Israels koning is in den dageraad ten enenmale uitgeroeid.
Link Options
More Options
[X]