Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Jesaja 41:16 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
16 Gij zult ze wannen, en de wind zal ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien; maar gij zult u verheugen in den HEERE; in den Heilige Israels zult gij u roemen.
Link Options
More Options
[X]