Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Jesaja 43:1 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
1 Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
Link Options
More Options
[X]