1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Joel, den zoon van Pethuel: