15 Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.