Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Maleachi 2:12 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
12 De HEERE zal den man, die zulks doet, uitroeien uit de hutten van Jakob, dien, die waakt, en dien, die antwoordt, en die den HEERE der heirscharen spijsoffer brengt.
Link Options
More Options
[X]