Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Markus 15:1 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
1 En terstond, des morgens vroeg, hielden de overpriesters te zamen raad, met de ouderlingen en Schriftgeleerden, en den gehelen raad, en Jezus gebonden hebbende, brachten zij Hem heen, en gaven Hem aan Pilatus over.
Link Options
More Options
[X]