31 Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.