4 Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.