2 En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen;